Hvad er virksomheden værd?

Værdi-indikation

Af Torben Kristensen, partner, Lucas & Partners.

Hvorfor en værdi-indikation?

En værdi-indikation bestemmer ikke, hvad virksomheden skal handles til, men er et rigtigt godt udgangspunkt for forhandlingerne, samtidig med, at den belyser og sætter fokus på problemstillinger og overvejelser, der skal gøres, inden man igangsætter købs- eller salgsprocessen. Det er i både købers og sælgers interesse, at virksomheden optimeres og klargøres til et godt salg. Det kan en værdi-indikation danne grundlag for.

Hvad indeholder en værdi-indikation?

Værdi-indikationen udføres efter markedsmetode med angivelse af multipler og med reguleringer af for høje, for lave eller manglende poster, samt relevante bemærkninger. Vi regulerer for, og gør opmærksom på de reguleringer og uregelmæssigheder, der måtte afdækkes. Indikationen laves endvidere som en DCF beregning. Kombinationen af de forskellige analysemetoder giver et godt beslutningsgrundlag for de betingelser, en handel skal gennemføres på. Forud beder vi om diverse oplysninger fra sælger og dennes revisor, samt evt. andre rådgivere. Værdi-indikationen er vores kundes ejendom, hvad enten det er køber eller sælger, vi repræsenterer. Materiale og dialogen afleveres og gennemgås alene med vores kunde. Synergier inddrages tillige i den efterfølgende evaluering. Som udgangspunkt tilfalder synergier køber. Værdi-indikationen danner tillige baggrund for foreløbig beslutning om, hvorvidt der skal handles som en aktivhandel eller en selskabshandel – eller om der er forhold, der tilsiger, at handelen slet ikke bør gennemføres!

Hvem har behov for en værdi-indikation?

Det er ikke kun sælger, der har behov for, at vide, i hvilket niveau og med hvilke forudsætninger, virksomheden skal udbydes og de efterfølgende forhandlinger indledes. Er virksomheden sat til salg gennem en mægler, er det også for køber væsentligt, at få en professionel vurdering af salgsmaterialet, der som oftest lover mere, end det kan holde.

Lucas & Partners har udført en del analyser for potentielle købere og faste samarbejdspartnere, hvis resultat medførte, at handelen ikke blev gennemført – det kan også være en succes!

Inden igangsættelse af analysearbejdet, tager vi en god samtale om bevæggrunde, grundlag og hensigter med et eventuelt køb eller salg, herunder angivelige synergier.

Ring eller skriv uforpligtende til Torben Kristensen på telefon 28 10 85 45 eller via e-post tk@lucaspartnere.dk

PROWORKS ApS • Poppelvej 2, 2791 Dragør • Telefon +45/ 28 10 85 45 • tk@proworks.dk • CVR 26613817 •