Generationsskifte – virksomhed til salg (artikel)

Virksomhed til salg?


Af Torben Kristensen, partner, Lucas & Partnere.

Stigende efterspørgsel
Hos Lucas & Partnere mærker vi, at lysten til køb af virksomhed og få fod under eget bord, i 2016 er steget markant. Antallet af virksomheder, der ønsker fusion eller går med tanker om opkøb, er også steget en hel del. Problemet er blot, at der ikke er nok relevante salgsskilte med “Virksomhed til salg”, trods det ophobede generationsskiftebehov over hele landet.
Siden finanskrisens begyndelse i 2008, er det primært virksomheder, der har købt andre virksomheder – eller er indgået i en fusion. Privatkøbere på markedet, har derimod stået overfor store problemer med, at få finansieret et virksomhedskøb. Det gælder også egentlige generationsskifter fra forældre til børn, hvor typisk skatten har skullet finansieres. Lucas & Partnere tilbyder, at facilitere en nem overgang fra den ældre generation til den yngre.

Flere købere og fusionslystne virksomheder
Lucas & Partnere har kunnet notere langt flere private købere i 2015, og denne tendens er steget markant i 2016. Samtidigt med det stigende antal privatkøbere, der søger køb af virksomhed, er det i 2016 blevet noget nemmere, at tilvejebringe finansiering af et virksomhedskøb.

De seneste år har Lucas & Partnere haft et stigende antal opgaver med salg og generationsskifte af virksomheder, men også med købsmandater og endda et par rekonstruktioner. Dette medfører paradoksalt nok, at vi i dag har mangel på (typisk) ejerledere, der har en virksomhed til salg. Så vi kan udtrykke det således: Virksomhedskøbere haves – virksomhed til salg ønskes! Det er specielt mindre og mellemstore produktions-, handels- og servicevirksomheder, der er mangel på.

Virksomheds headhunt
Lucas & Partnere har for at imødekomme behovet hos det stigende antal køberemner, indført en ny service: Vi går målrettet ud og søger den/ de virksomheder køberne efterspørger.
Det indebærer bl.a. oprettelse af en målrettet køberprofil, samt en profil over den type virksomhed, man ønsker at købe. Annoncering sker typisk på MatchOnline.dk eller på Virksomhedszonen.dk, vores hjemmeside, i andre udvalgte medier, relevante netværksgrupper, ved direkte henvendelser, og til vores køberemner (ikke alle offentliggjort på hjemmesiden), samt via vores store netværk. Ikke alle, vi henvender os til, har planlagt salg af virksomhed – men det kan hurtigt ske!

Er virksomheden salgsklar?
Desværre ser det ud til, at mange kommende virksomhedssælgere kommer alt for sent i gang med salgsprocessen. Ofte er virksomheden ikke moden til salg. Den optimale pris opnås bedst, hvis virksomhedens struktur er overskuelig, processer og arbejdsgange er optimeret, maskineri er trimmet og opdateret, lagre er nedbragt til det nødvendige, sortimentet er rettet til, kunder, aftaler og handelsbetingelser er gennemgået – og meget mere.
Lucas & Partnere tilbyder assistance efter behov under en salgsmodning. Foruden en langt bedre pris for virksomheden, øger processen også antallet af interesserede køberemner.

Salgsovervejelser?
Lucas & Partnere vil gerne sende en opfordring til de, der over den kommende periode ønsker at sætte deres virksomhed til salg. Da mulighederne i øjeblikket er langt bedre, end de har været de seneste år, er tiden inde til at igangsætte salgsprocessen nu, særligt da priserne på virksomheder p.t. er opadgående.

Køb af virksomhed? Virksomhed til salg? Interesserede sælgere og købere, samt fusionssøgende virksomheder inviteres til en uforpligtende samtale. Vi bruger den tid, der skal til.

Vil du vide mere?

Du kan besøge Virksomhedszonen her eller her.

Ring eller skriv til Torben Kristensen på telefon 28 10 85 45 eller via e-post tk@lucaspartnere.dk

PROWORKS ApS • Poppelvej 2, 2791 Dragør • Telefon +45/ 28 10 85 45 • tk@proworks.dk • CVR 26613817 •