Catch Live, dagsprogram, efter aftale


“Fremtiden eksisterer ikke! Initiativets magt er stor og proaktive mennesker skaber fremtiden” .

Catch Live
En komprimeret version af en serie mål‐ og værdiprogrammer som er udviklet af internationalt erfarne virksomhedsledere samt innovations‐ og kommunikations-eksperter. Hovedprogrammet Catch Innovation udføres i samarbejde med CBS Executive og CONNECT Denmark og adresserer fremtidens ledelsesudfordringer.

Kreativitet, værdier og kultur = Image!
Formålet med Catch Live er, at hjælpe organisationer til selv, at skabe den ønskede fremtid og styrke virksomhedens samlede konkurrencekraft gennem kultur, image og partnerorientering. I forlængelse heraf skabes fundamentet for fælles præferencer mellem virksomheden og dens leverandører/ kunder, så virksomheden opnår strategiske partnerskaber, frem for ”bare”, at være en blandt mange leverandører.

Fremtidens ledelsesudfordringer er, at forbedre indsigt og vidensdeling, som er forudsætninger for innovation og lønsomhed, gennem en værdi- og interessentorienteret unik virksomhedskultur og image – fremtidens vigtigste konkurrenceparameter.

Design og afholdelse
Torben Kristensen, serieiværksætter og rådgiver, har været forretnings-udvikler i både store og mindre virksomheder. Torben er strategi-, ledelses-, drifts- og produktionsorienteret, i retning af udvikling, forbedring og optimering på alle plan i organisationen, herunder med skabelse af forudsætninger for konkurrencedygtig vækst. Torben gør teorien levende, og har blandt andet erfaring som CEO i detail- og produktionsvirksomheder, samt som områdechef i SAS Service Partner.

Torben brænder for målrettet udvikling gennem analyse og viden, samt ikke mindst værdi-orienteret people management. Opgaverne har koncentreret sig om opbygning og automatisering af produktioner, rådgivnings- og bestyrelsesarbejde, samt design af vækst- og målbare projektudviklingsforløb, målrettet fremtidens ledelsesudfordringer.

Dagens program
 0900 – 1015 Vær proaktiv – fra leverandør til strategisk partner?
 1015 – 1030 Netværkspause og let forplejning
 1030 – 1130 Succeser – hvordan opstår de – hvad er der til stede?
 1130 – 1230 Vores selvforståelse – situationsanalyse med ny viden, information og forudsætninger for virkeligheden og det rigtige udgangspunkt for ny vækst.
 1230 – 1300 Frokost.
 1300 – 1400 Værdi- og interessentanalyse – hvad gør den for os, virksomheden og vores resultater?
 1400 – 1415 Netværkspause og let forplejning.
 1415 – 1500 Alliance med strategiske kunder og nøglepersoner – effektivisering af værdikæden i praksis.
 1500 – 1515 Netværkspause.
 1515 – 1630 Fra fremtiden til nutiden – og tilbage! Kender vi mål og målsætning, og forskellen? Hvad leder os nemmere til målet?
 1630 – 1700 Opsamling & Frivillig Networking

Hvem deltager
CxO, HR eller Business Development med nogle års erfaring.

Hvad og hvem skaber succesen?
Vi har brug for stadige succeser – eller rettere – vi har brug for, at medvirke til vores interessenters, samarbejdspartneres og kunders succes. Hvad var det, der sidst skabte vores succes? Hvad var til stede? Interessenternes succeskriterier for os – hvilke er de? Hvordan kan vi fastholde eller skabe succes for os selv? Alt sammen vigtige elementer i programmet ”Catch Innovation”.

Catch Live
Vil du vide mere? Ring eller skriv til Torben Kristensen på telefon 28 10 85 45 eller via e-post tk@proworks.dk

Spar ved direkte tilmelding
Du kan også spare 500 kroner ved, at tilmelde dig direkte her.
med koden PROWORKS.

PROWORKS ApS • Poppelvej 2, 2791 Dragør • Telefon +45/ 28 10 85 45 • tk@proworks.dk • CVR 26613817 •